Dni tygodnia, miesiące i daty w języku angielskim

Dni tygodnia, miesiące i daty w języku angielskim

Podczas nauki dowolnego języka pomocna będzie nauka mówienia o dniach tygodnia, miesiącach i datach. Znajomość dni tygodnia i dat jest niezbędna do umawiania spotkań, rezerwacji hoteli wakacyjnych i planowania spotkań towarzyskich. Zacznijmy więc od dni tygodnia.

Dni tygodnia

Poniżej znajdują się nazwy 7 dni tygodnia w języku angielskim wraz z transkrypcjami:

⦿ Monday – /’mun.dei/ – Poniedziałek

⦿  Tuesday – /’tiu:z.dei/ – wtorek

⦿  Wednesday – /’wenz.dei/ – Środa

⦿  Thursday – /’thurz.dei/ – Czwartek

⦿  Friday- /’frai.dei/ – piątek

⦿  Saturday  – /’sa.ta.dei/ – Sobota

⦿  Sunday  – /’sun.dei/ – Niedziela

Akcent we wszystkich tych słowach pada na pierwszą sylabę, najtrudniejszą do wymówienia we wtorek i czwartek, więc daj im więcej czasu i uwagi.

Być może zauważyłeś, że dni tygodnia są zawsze pisane wielkimi literami. Oto kilka przykładów:

   I work from Monday to Friday. I’m free on Saturday and Sunday. – Pracuję od poniedziałku
do piątku. W soboty i niedziele jestem wolny.

  Our next lesson is on Wednesday. – Nasza następna lekcja odbędzie się w środę.
  Saturday is his favorite day of the week because he plays football.  – Sobota to jego ulubiony
dzień tygodnia, ponieważ (w soboty) gra w piłkę nożną.

  The meeting is on Thursday at 10:30. – Spotkanie odbędzie się w czwartek o 10:30.
  We’ve got an appointment on Tuesday morning.- Mamy umówione spotkanie na
wtorek rano.

Jak widać na przykładach, przyimek ON jest najczęściej używany z dniami tygodnia.

Miesiące

Dalej – 12 miesięcy w roku z transkrypcjami.

⦿  January  – /’gian.iu.e.ri/ – styczeń

⦿  February  – /’fe.bru.e.ri/ – Luty

⦿  March – /’ma:tc/ – Marzec

⦿  April  – /’ei.pril/ – kwiecień

⦿  May – / 'mei / – maj

⦿  June – /’giun/ – czerwiec

⦿  July – /giu’lai/ – lipiec

⦿  August – /’o:.gust/ – Sierpień

⦿  September  – /sep’tem.ba/ – wrzesień

⦿  October – /ok’tou.ba/ – październik

⦿  November – /nou’vem.ba/ – Listopad

⦿  December – /di’sem.ba/ – grudzień

Piszemy też miesiące wielką literą. Na przykład:

February is the shortest month of the year, with only 28 days. / Luty to
najkrótszy miesiąc w roku mający tylko 28 dni.

They’re going away on holiday in May. / Wyjeżdżają na wakacje w maju.
The weather is very hot here in July.  / W lipcu jest bardzo gorąco.
It’s very cold in December.  / W grudniu jest bardzo zimno.
 Halloween jest w październiku. / Halloween w październiku.

Jak widać na przykładach, przyimek IN jest używany z miesiącami.

Daktyle

Kiedy mówimy o datach w języku angielskim, zwykle używamy liczb porządkowych (pierwszy –  first, drugi – second, trzeci – third) zamiast liczb głównych (jeden – one, dwa – two, trzy – three.). Spójrzmy na te liczby porządkowe:

 • 1st – pierwszy
 • 2nd – drugi
 • 3rd – 3.
 • 4th – czwarta
 • 5th – piąty
 • 6th – szósty
 • 7th – siódmy
 • 8th – ósmy
 • 9th – dziewiąty
 • 10th – dziesiąty

Przy formowaniu kolejnych liczebników od 11 do 19 stosuje się tę samą konstrukcję – na końcu liczebnika dodaje się -th:

 • 11th – jedenasty
 • 12th – dwunasty (litera v zmienia się na literę f)
 • 13th – trzynasty
 • 14th – czternasty
 • 15th-XV
 • 16th – szesnasty
 • 17th – siedemnasty
 • 18th – XVIII
 • 19th – XIX

W przypadku liczb kończących się na -ty, takich jak 20 lub 30, końcowe -y zmienia się na -i, po którym następuje -eth. Zwróć na to uwagę w poniższych przykładach:

 • 20 – dwudziesty
 • 30 – trzydziesty
 • 21st – dwudziesty pierwszy
 • 22nd – dwudziesty drugi
 • 23rd – dwudziesty trzeci
 • 24th– dwudziesty czwarty
 • 25th – dwudziesty piąty
 • 26th – dwudziesty szósty
 • 27th  – dwudziesty siódmy
 • 28th – dwudziesty ósmy
 • 29th – dwudziesty dziewiąty
 • 30th – trzydziesta
 • 31st  – trzydziesty pierwszy

W brytyjskim angielskim data zaczyna się od dnia, a następnie miesiąca, podczas gdy w amerykańskim pierwszy jest miesiąc. Dotyczy to również sytuacji, gdy używamy skrótów do trzech liczb: Na przykład pierwszy grudnia 2018 r. staje się:

 • 1/12/2017 w brytyjskim angielskim
 • 12.01.2017 w amerykańskim angielskim

Przyimki. Podobnie jak w przypadku dni, przy datach używamy przyimka ON:

Paolo’s birthday is on June 3rd. (wymawiane „trzeciego czerwca”) / Paolo ma urodziny 3 czerwca.
New Year’s Day is on 1st January.(wymawiane „pierwszego stycznia”)
We’re flying back home on Tuesday, April 10th. (wymawiane 'we wtorek, 10 kwietnia’) / Wracamy do domu we wtorek, 10 kwietnia.
They’re having a party on 16th November.  (wymawiane szesnasty listopada.) / Organizują imprezę 16 listopada.
Our Wedding Anniversary is on August 11th.. (wymawiane ’11 sierpnia’.) / Nasza rocznica ślubu przypada 11 sierpnia.

Roku

W języku angielskim w większości przypadków rok można podzielić na dwie liczby, na przykład:

 • 1750 – seventeen fifty
 • 1826 – eighteen twenty-six
 • 1984 – nineteen eighty-four
 • 2017 – twenty seventeen

Pierwszy rok nowego stulecia wymawia się na przykład tak:

 • 1400 – czternaścieset
 • 1700 – siedemnaścieset
 • 2000 – dwa tysiące

Pierwsze dziewięć lat nowej ery wymawia się tak:

 • 1401 – fourteen oh one
 • 1701 – seventeen oh one
 • 2001 –  two thousand and one

Przykłady:

The Beatles were famous in the sixties.  / The Beatles byli sławni w latach sześćdziesiątych.
My parents got married in the seventies. / Moi rodzice pobrali się w latach siedemdziesiątych.
Maradona played for Napoli in the eighties./ Maradona grał w Napoli w latach osiemdziesiątych.
Where were you living in the nineties?  / Gdzie mieszkałeś w latach dziewięćdziesiątych?
The internet became popular worldwide in the two thousands. / Internet stał się popularny
na całym świecie w latach dziewięćdziesiątych.

Jak widać na przykładach, przez lata używaliśmy przyimka IN.

Przegląd przyimków

Jeszcze kilka przykładów:

In my country, the schools start the academic year in September. / W moim kraju
rok szkolny zaczyna się we wrześniu.

The company was founded in 1991. / Firma powstała w 1991 roku.
The Wedding is on July 25th.  / Ślub odbędzie się 25 lipca.
There was an economic boom in the 50’s./ W latach pięćdziesiątych nastąpił boom gospodarczy.

Ważne: Kiedy mówimy o konkretnym wydarzeniu, takim jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, używamy przyimka AT. Na przykład:

Gdzie będziesz na Boże Narodzenie? Będziemy w górach. / Gdzie będziesz na Boże Narodzenie? Będziemy w górach.
Większość ludzi odwiedza swoje rodziny na Wielkanoc. / Wiele osób odwiedza swoje rodziny na Wielkanoc.

Świetnym sposobem, aby lepiej zapamiętać, jak rozmawiać o dniach i miesiącach po angielsku, jest zmiana języka telefonu na angielski. Możesz więc częściej ćwiczyć angielskie daty, dni tygodnia i miesiące, korzystając z kalendarza i harmonogramu. Ponadto, jeśli używasz kalendarza ściennego lub biurkowego w pracy lub w domu, następnym razem możesz chcieć zaopatrzyć się w angielski. To bardzo prosty, ale skuteczny sposób na rozpoczęcie używania języka angielskiego.

 


Aleksandra Kowalski

Edytor serwisu

Rate author
iHerba Polska